Geostezky Rýmařovsko - logo
Drobečková navigace

Úvodní strana > Javorový vrch > Zastávka 16

Zastávka 16

 

štola Hylari – Nacházíme se u posledního zastavení naší naučné stezky, v místě, které je ve starých mapách nazýváno jako Schindelwinkel. Krátký potok - německy Schindel Flofs v těchto místech tvoří hranici mezi dvěma rudnými revíry; revírem Urlich (Javorový vrch) a revírem Schneeweg (Kopřivná). V dobách největšího rozmachu těžby byla celá oblast známá pod názvem Urlich - Schindelwinkel. Proti proudu Krátkého potoka jsou uváděny ještě štoly Neu Hilary a Alexander Stollen s dolovými mírami stejných jmen. Na druhém břehu Krátkého potoka náležícímu již do revíru Schneeweg jsou pak vyznačeny dolové míry Cecilia, Alexis, Katharina, Anna a Schützen-zeche. V úzkém zářezu ležícím za cestou, zhruba 10 metrů od místa kde stojíme se pak nachází ústí štoly Hylari. Ve směru zářezu štoly jsou patrné nevýrazné propady, asi 160 m nad ústím leží první světlík, nad ním se nachází velká plošina odvalu s jámami Untern Hylari-Hauptchacht a Förder-schacht. Z ústí štoly dnes již zcela zanešeného sedimentem až po vrch a zpevněného opěrnou zídkou vytékají důlní vody. Pod ústím štoly směrem ke Krátkému potoku je dobře patrný mohutný čelní odval. Můžete zde rovněž spatřit zřejmě jediný exemplář Lochštejnu v revíru. Kámen, opatřený znakem Řádu německých rytířů zde však žádnou dolovou míru neoznačuje a byl na toto místo přenesen později, zřejmě se navíc jedná jen o kopii.

 

Hylari Stollen - wurde aus dem Tal der Schindel flofs wahrscheinlich nach 1822 ausgegraben und erreichte eine Länge über 300 m. Aus dem Eingang mit Sediment nach oben verstopft und verstärkt eine Wand ist undicht. Unterhalb der Eingang einer großen vorderen Halde. In Richtung der Kerbe Stollen sind moderate Rückgänge. Über 160 m oberhalb der Eingang ist erste Oberlicht und dann eine große rig Schüttgossen mit Gruben Untern - Haupt und Förder Hylarischacht. Auf der ort können Sie sehen auch die sogenannten Exemplar Lochstein im Bezirk.

Hylari schaft - was excavated from the valley of Short Creek probably after 1822 and reached a length of over 300 m from the mouth clogged with sediment to the top and reinforced a wall is leaking. Below the mouth of a large front heap . In the direction of the notch galleries are moderate declines. About 160 m above the mouth is the first skylight above it and a big rig dump pits with Untern Hylari - Hauptschacht and Förderschacht. On this place you can also see thesingle specimen of so-called Lochstein in the district.

Těžba v revíru na Javorovém vrchu tak navždy skončila. Zbývá už jen poslední otázka, jaká tedy vlastně je a bude perspektiva hornictví? Těžko odpovědět, v každém případě to bude situace jistě velmi složitá a do jisté míry máme ještě i dnes téměř poslední možnost ji přece jen trošku ovlivnit. Můžeme předpokládat, že složitost hornické budoucnosti nebude spočívat ani tak v technických problémech, ale prvořadě v hospodářských úvahách a ekoonomických možnostech. Stejně tak jako vývoj všech oborů lidské činnosti od nejstarších dob, byla i hornická činnost podmíněna a ovlivněna tržní poptávkou. Jestliže středověk a také pozdější doba ranného novověku potřebovaly vzácné kovy, především jako kovy monetární pro výrobu hodnotných mincí, přinesly 19. a 20. století zcela jiné využití nejrůznějších nerostných surovin, zejména kovů což také podstatně ovlivnilo jejich těžbu. O hornické činnosti je naštěstí dochováno mnoho písemných i mapových dokladů ve státních, zemských, městských i soukromých či podnikových archivech téměř ve všech zemích světa. Dalšími významnými zdroji poznání vývoje hornictví jsou četná hornická i technická muzea a hornické skanzeny, zřizované v prostorách starých a opuštěných dolů, snažící se ukázat návštěvníkům především vývoj báňské techniky v určitém časovém období. Je však málo takových muzeí či skanzenů, která by kromě báňské techniky, mineralogických, petrografických či případně geologických sbírek dokázala zpřístupnit návštěvníkům i etnografické, sociální a kulturní zázemí dřívějších hornických generací a předvést jim tak i průřez běžného života těchto lidí.

 

 

 

Za slávou horního města Hankštejna

Hornická naučná stezka "Za slávou horního města Hankštejna" vznikl za finanční pomoci Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí

Kterou geostezku jste již vyzkoušli ?
a) Hankstein
  
 1036
b) Javorový vrch
  
 787