Geostezky Rýmařovsko - logo
Drobečková navigace

Úvodní strana > Javorový vrch > Zastávka 13

Zastávka 13

 

Dobývka Gallus &dobývka Urlichhäuse - důl Gallus u kterého se právě nacházíme, byl již v roce 1815 opuštěný a jako takový se stal součástí důlní míry Cristoph – Rochus. Vytěžením rudní polohy zde vznikly dvě souběžné úzké, asi 2 m široké, dobývky hloubky až 15 m, přičemž původní hloubka mohla být ještě větší. Jižním směrem zhruba 200 metrů od tohoto místa leží plošně nejrozsáhlejší povrchové dílo na jz. svahu Javorového vrchu - dobývka Ulrichhäusel, připomínající lom. V její západní části v s.až sv. stěně je povrchová dobývka tvořící převis, v jejíž východní stěně je zasutá jáma. Před touto částí z jižní strany leží výrazný odval, s kruhovou proláklinou zasuté jámy Wasserzeche. V centrální části je pod skálou úklonná jáma, končící v zatopené dobývce. Východní část tvoří hluboký zářez v jehož dně jsou 2 vyzděné komíny, ústící do podzemní komory. Nad skálou na dílčím stupni je zasutý komín. Dobývka je z východní a severní strany oplocena dřevěným zábradlím. Pod dobývku směřuje štola Urlichhäusel, jejíž ražba byla v roce 1818 zastavena, když dosáhla délky 64 láter a hloubky 18 láter.

Steinbruch Gallus & Urlichhäusel - Grube Gallus wurde bereits im Jahr 1815 aufgegeben, und als solche wurde ein Teil Cristoph - Rochus Zeche. Abgebaut aus Erz Position gab es zwei parallele schmale, ca. 2 m weite, Steinbrüche Tiefe von 15 m. Südlicher Richtung etwa 200 Meter von diesem Platz liegt die größten Steinbruch am südwestlichen Hang des Urlichberg – Ulrichhäusel. Unter der Überschrift Steinbruch, Ulrichhäusel stollen, mit Länge 64 Later und Tiefe 18 Later erreicht.

 

Gallus & Urlichhäusel quarry - mine Gallus was already abandoned in 1815 and as such became part of mine extent Cristoph - Rochus. Mucking of ironore position there were two parallel narrow, about 2 m wide, quarries depth of 15 m. Southerly direction about 200 meters from this place lies the largest areas of surface work on this hillside of Maple Hill - Quarry Ulrichhäusel. Under the heading Urlichhäusel quarry lyis schaft, which reached a length of 64 Later a depth of 18 Later.

Po roce 1725 byla tavba železné rudy v Malé Morávce stále více tlumena. Na druhé straně těžba železné rudy pokračovala dál se stejnou intenzitou. Jedna hýle zdejší rudy byla prodávána ludvíkovským provozům po pouhých dvou tolarech, a těžba tak musela být vrchností dokonce dotována. I přes veškerou tuto snahu měla těžba značné ekonomické potíže, o čemž svědčí například vzpoura poddaných v roce 1734, odmítajících konat roboty dopravou rudy k hamru. Nicméně i v této nepříznivé době docházelo k ojedinělým pokusům těžbu v revíru rozšířit a o čtyři roky později v roce 1738, tak byl na Javorovém vrchu zřízen důl Wortgottes. V roce 1747 se už u dolů i při slévárnách nacházelo obrovské množství nezpracované rudy, což nakonec vedlo k pozastavení těžby na některých dolech. V roce 1748 je uváděno celkem 13 dolů, zaměstnávajících 21 horníků, s roční těžbou 600 hýlí rudy, většinou pronajímáných těžařům. Ruda se vozila jen v zimě sáněmi a byla zpracovávána v železárnách v Ludvíkově a Hubertově, nebo se prodávala do železáren v Karlově. Tavba v Malé Morávce definitivně skončilo, nadále se zde ruda pouze těžila a zpracovávalo se surové železo.

 

 

 

Za slávou horního města Hankštejna

Hornická naučná stezka "Za slávou horního města Hankštejna" vznikl za finanční pomoci Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí

Kterou geostezku jste již vyzkoušli ?
a) Hankstein
  
 1036
b) Javorový vrch
  
 787