Geostezky Rýmařovsko - logo
Drobečková navigace

Úvodní strana > Javorový vrch > Zastávka 10

Zastávka 10

 

důl Allerheiligen – důl Allerheiligen Zeche byl původně tvořen dvěmi důlními mírami rozměrů 36 x 7 láter, které byly později sloučeny do jedné míry rozměrů 28 x14 láter. Po přeměřování důlních měr se důl stal součástí celé důlní míry Simon-Juda-Hedwig. V letech 1719-1720 provozovali starou štolu Allerheiligen Franz Koksroz a Baltazar Sitz. Mnoho nadějí se vkládalo do dolu Všech Svatých i v roce 1807, kdy ho převzali po zemřelém Michelu Ascherovi těžaři Kornelius Ascher, Ferdinand Rupprich a Michel Köhler z Malé Morávky a Josef Schitteenhelm z Podlesí, ale ani zde nebylo očekávání naplněno. Nicméně podle dochovaných záznamů zde jmenovaní těžili ještě v roce 1809. Později pak provozovalo důl těžařství Raabů. Těžba zde probíhala zprvu z povrchu a postupně přecházela v důlní těžbu úklonnými jámami Wasserschacht a Schneeschacht. S přibývající hloubkou převzaly hlavní úlohu Ober a Unter Schacht a také ještě dnes otevřená oplocená dvojjáma Förderenschacht, opatřená bezpečnostní mříží. Zhruba 20m severně od ní se pak v prohlubni nachází dobývka Allerheiligen, označená jako štola Javorový vrch 9. V okolí jsou ještě zřetelné pozůstatky dolových měr Urschula, Veit, Johannes a Philippi.

 

Allerheiligen Zeche – hat Dimensionen 28 x 14 Later und war des Bestandteil des Simon-Juda-Hedwig Grubefeld. Im den Jahren 1719-1720 Abgebaut hier Bergleute F. Koksroz und B. Sitz, nach Jahr 1809 dann, C. Ascher, F. Rupprich, M. Köhler und J. Schittenhelm und später Grubengesellschaft Raab. Eisenerz wurde hier zuerst abgebaut; von der Oberfläche und später durch Schrägschacht Wasser und Schneeschacht. Wenn die Tiefe war größer durch Ober, Unter und doppel Förderenschacht abgebaut.

 

Allerheiligen mine – with dimensions 28 x 14 Later was a part of a miningfield Simon-Juda-Hedwig. In the years 1719-1720 operated an schaft miners F. Koksroz and B. Sitz, after the 1809 miners C. Ascher, F. Rupprich, M. Köhler and J. Schittenhelm and later operated here Raab Minings. Mining took place here, first of surface and progressively later inclined shaft Watter and Snowschaft. When the depth is greater, mined mainly by Ober and Unter schafts and even double pit Extractionschaft.

 

Netopýr brvitý (Myotis emarginatus) - V mnoha směrech je dost podobný netopýru řasnatému (Myotis nattereri), ale nemá kartáčovitý lem na okraji ocasní blány ani esovité prohnutí ostruhy, a už na dálku je patrné jeho výrazně odlišné zbarvení. Celá hlava včetně boltců i neosrstěných partií je tmavá se zřetelným temně rezavým nádechem, na hřbetě je srst u dospělců nápadně rezavá až hnědočervená a naspodu těla žlutavě šedobílá a s nádechem do rezava. Mladí jedinci postrádají světlejší načervenalé zbarvení. Rozhodujícím znakem je pravoúhlý zářez na vnějším okraji boltce zhruba v úrovni hrotu poměrně dlouhého tragu (tedy asi ve 2/3 výšky boltce). Zimuje v jeskyních, štolách a dalších podzemních prostorech, obvykle se neukrývá ve štěrbinách a neklopí boltce dozadu. Jeho jídelníček tvoří pavouci, dvoukřídlý hmyz a noční motýli, které sbírá z větví či ze země. U nás donedávna vzácný druh, známý jen z několika moravských lokalit a ojedinělými zimními nálezy v Čechách zaznamenal v posledním desetiletí výrazný populační vzestup a nyní je téměř souvisle rozšířený na většině území Moravy. Z Čech zatím pochází asi 50 nálezů, vesměs ze zimovišť z východní části území (stále častěji i v letním období). Netopýr brvitý je nejvíce ohrožen opravami a přestavbami střech a půdních prostorů budov, kde se nacházejí letní kolonie. Dalšími faktory jsou rušení na zimovištích a nevhodný způsob uzavírání vchodů do starých důlních děl a jeskyní.

 

 

 

Za slávou horního města Hankštejna

Hornická naučná stezka "Za slávou horního města Hankštejna" vznikl za finanční pomoci Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí

Kterou geostezku jste již vyzkoušli ?
a) Hankstein
  
 1055
b) Javorový vrch
  
 800