Geostezky Rýmařovsko - logo
Drobečková navigace

Úvodní strana > Javorový vrch > Zastávka 9

Zastávka 9

 

důl Schlögel – Ve svahu, v těsné blízkosti Jelení cesty se nachází povrchová dobývka s jámami, která náleží k dolu Schlögel. Horní jáma měla v hloubce 7,5 láter zatopenou chodbu délky 14 láter, na přední straně jámy jsou dvě pinky v nichž měla být nalomena „Spiegelerz.“ zrcadlově lesklá hematitová ruda, která byla pro dobrou tavitelnost a vysoký obsah železa velmi vyhledávaná těžaři. Kromě ní se nacházela na dole i ruda „sperbel“, prokřemenělá šedá ruda s lasturovitým lomem, její zbytky je možno najít na haldách. První zde pracovali staří Kautzové, kteří zde osadili čerpací zařízení pod jménem Schlögelpumpe, podle kterého důl dostal jméno Schlögelzech. V roce 1809 zde byli kverky Kornelius Ascher, Hasper Heinrich, Franz a Karl Köllerovi, spodní část byla přiřknuta Severinu Raabovi. Kolem r. 1815 byli majiteli dolu kromě Severina Raab ještě Kornelius Ascher, Joseph a Karl Köhlerové a Hasper Heinrich. K dolu patřé ještě dolní jáma, ležící pod Jelení cestou a nesoucí název Cajetanpinge. Ta měla hloubku 7 láter a měla se propojit s níže ležící štolou Schlögel v hloubce 11 láter. Zhruba 50 metrů směrem k hřebeni leží jáma Heinrich získala jméno podle jednoho ze zdejších kverků Kasperu Heinrichovi.

 

Schlögel Zeche - über der "Hirschweg" liegt ein Steinbruch mit einige Gruben, welche der Schlögel Grube gehören. Ersten die Bergleutearbeiteten aus Familie Kautz hier die Schlögelpumpe installieren. Gemäß der gesamten Grube wurde Schlögelzech geheißt. Unteren Grube liegen unterhalb der weg hatte Tiefe 7 Later und sollte im Zusammenhang mit unten liegenden Schlögel Stollen in einer Tiefe von 11 Later werden. Obere Schlögel Grube hatte eine Tiefe von 7,5 Later überfluteten stolle 14 Later lange.

 

Mine Schlögel – over forest road "Deer Way" is a quarry with several pits, belonging to the Schlögel Mine. The first miners worked here was from the Kautz family, who equipped mine with watter pumps under the name Schlögelpumps, below which all Mine was named Schlögelzech. Lower pit below the "Deer Way" had 7 Later depth and should be connected to below Schlögel schaft, lying at a depth of 11 Later. Upper Schlögel pit had on a depth of 7.5 Later flooded schaft, lenght of 14 Later.

Netopýr Velký - (Myotis myotis) - Velký netopýr s poměrně dlouhými blanitými boltci, při přeložení dopředu přesahující úroveň čenichu a s přímým rovným Tragem. Boltce jsou relativně velké i ve srovnání s jinými druhy rodu Myotis (vyjma netopýra dlouhouchého), od kterých ho vždy spolehlivě odlišíme podle celkově větší velikosti. V typickém provedení se v jeho zbarvení více uplatňují hnědavé tóny, srst na hřbetě je u dospělců špinavě hnědá, u mláďat a nerozmnožujících se jedinců sytě šedavá. Břicho bývá špinavě bílé, boltce i blány světle hnědé, srst dosahuje jen krátkých rozměrů. Je pro srovnání o něco větší než vlaštovka, rozpětí křídel má až 37 cm. Na celém našem území představuje v nižších a středních polohách patrně našeho nejhojnějšího netopýra, vystupuje však i do hor, kde v zimovištích bývá dominantním prvkem. Původně jeskynní druh, v našich podmínkách osídluje půdy velkých budov, kde lze nalézt často i několik set až tisíce jedinců. Jako zimoviště využívá nejrůznější typy podzemních prostor – jeskyně, štoly, sklepy, kde se ukrývá ve štěrbinách nebo volně visí na stěnách či stropě a vytvářejíc velké shluky. Netopýr velký je specialista na lov velkých nelétavých brouků, přes 80 % jeho potravy tvoří velcí střevlíci. V České republice je tento druh v současnosti nejvíce ohrožen přestavbami střech a půdních prostorů budov, kde se nacházejí letní kolonie. Dalšími faktory jsou rušení na zimovištích a nevhodný způsob uzavírání vchodů do starých důlních děl a jeskyní.

Za slávou horního města Hankštejna

Hornická naučná stezka "Za slávou horního města Hankštejna" vznikl za finanční pomoci Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí

Kterou geostezku jste již vyzkoušli ?
a) Hankstein
  
 1055
b) Javorový vrch
  
 800