Geostezky Rýmařovsko - logo
Drobečková navigace

Úvodní strana > Javorový vrch > Zastávka 6

Zastávka 6

 

Grosse Pinge – je největším povrchovým pozůstatkem po zdejší těžbě železných rud, zahrnující propady a místa povrchové těžby několika v minulosti sjednocených starých dolů. Dobývka o rozměrech cca 15×20 m a hloubceokolo 10 m byla těžena z povrchu a dále prohloubena úpadnicí. Ruda zde byla sice slabá, ale těžili ji dvěmi hloubeními, dokud jim přitékající voda neztížila práci. V dobývce se při patě východní stěny nachází vstup do dolního systému Simon - Juda a o cca 20 m výše a asi 50 m na sever dolní vstup do horního systému Rochus – Hedwig.že položenýsystém, tzv. etovýdůl je tvořen 4 patry různě větvených horizontálních štol, kteréjsou vzájemně propojenésvislými šachtami, z části opatřenými žebříky. Prvnípatro je přibližně v úrovni dna vylámanéjámy a další patra jsou pod nim. Vchod vede do svislé šachty ústído 1. patra. Horizontalníchodby jsou cca 2,5 m vysoké, misty se rozšiřujía zvyšujív prostornésíně (do výšky cca 8 m). Celkovádélka této soustavy činíasi 500 m. V letech 19561957 byl pracovniky Rudného průzkumu Rymařov odvodněn štolou ve 4. patře etového systému. Po odvodněbyl vyzmáhán a vybaven systémem dřevěnych žebříků, ktere umožňovaly jeho průchodnost. Koncem 90. let 20. stoleti byly z bezpečnostnich důvodů shnilédřevě žebřiky nahrazeny fixními kovovými žebři.

 

Steinbruch Simon-Juda - ist der größte Steinbruch zur Extraktion Eisenerz in Ulrichberg. Die Große Pinge hat die Dimension 15x20 M und ist tiefe ca. 10 M. An der Unterseite davon befindet sich der Eingang zu der unterer Bergbausystem Simon-Juda Zeche und auch der Eingang zu der Oberer Bergbausystem Rochus-Hedwig Zeche. Unterer System sogenannt Etagengrube mit 4 Etagen hat viele verzweigten Mine Stollen. Gesamtlänge ist ca. 500 m.

 

Quarry Simon-Judah - the biggest quarry mining of iron ore in the Maple hil - Big Pinge was extracted from the surface and further refined inclined schaft. It has dimension a dimensions of 15 × 20 m and depth of about 10 m. In the quarry lying the entrance to the lower mine system Simon - Judah and too entrance to the upper Rochus - Hedwig system. Upper system, called stack-mine consists of 4 floors variously branched horizontal tunnels, total length of the mine is about 500 m.

 

Z pohledu zoologa jsou podzemní prostory vynikajícím úkrytem mnoha živočichů, zejména netopýrů, kteří v období zimy nemají dostatek potravy v podobě létajícího nebo lezoucího hmyzu a potřebují někde toto nepříznivé období přečkat. Když nastává zima, upadne netopýr do stavu strnulosti zvané hybernace, utlumí všechny tělesné pochody, včetně tepu a dechu na minimální hodnoty a díky tomu vydrží do jara bez potravy. Energii čerpá ze svých tukových zásob. Na zimující netopýry proto není radno sahat a zbytečně je probouzet, reagují rovněž i na světlo. Prostředí bývalých středověkých dolů je tak pro ně ideální jednak z hlediska relativně stabilních teplot v průběhu celé zimy a hlavně proto, že tyto prostory nejsou člověkem navštěvovány a netopýři tak nejsou při zimování rušeni. V posledních letech v podzemním komplexu dolů Simon-Juda-Hedwig na Javorovém vrchu zimuje okolo 2000 jedinců, přičemž se zde pravidelně vyskytuje 11 známých druhů netopýrů. Teplotně různorodou lokalitu Javorový vrch preferují otužilé druhy zastoupené netopýrem černým, či teplomilnější druhy zastoupené vrápencem malým. Dominantním druhem zde je však netopýr velký, který je svými nároky spíše univerzální. Neobvykle početně je zde zastoupen i netopýr brvitý. Ostatní jsou zastoupeny jen jednotlivě, nebo v desítkách. Netopýr černý, velký a brvitý patří mezi evropsky významné druhy.

 

 

 

Za slávou horního města Hankštejna

Hornická naučná stezka "Za slávou horního města Hankštejna" vznikl za finanční pomoci Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí

Kterou geostezku jste již vyzkoušli ?
a) Hankstein
  
 1055
b) Javorový vrch
  
 800