Geostezky Rýmařovsko - logo
Drobečková navigace

Úvodní strana > Javorový vrch > Zastávka 5

Zastávka 5

 

 

Štola Schlögel - jižně od Velké pinky nazývané Grosse Pinge dolu Simon-Juda, ležící v pravo od místa kde stojíte se nachází systém důlního komplexu Schlögel, odvodňovaný štolou stejného jména. Její zabořené ústí leží na úrovni odvalu jam dolu Simon-Juda, dole pod námi mezi lesními cestami. Za ústím, nad lesní cestou na které stojíme se nachází stará příkopová pinka zvaná Raaben Graben, směrově na ni pak navazuje oplocená pinka dolu Cajetan II. opatřená bezpečnostní mříží. Štola dále pokračuje pod vlastní důl Schlögel nad lesní silnicí zvanou Jelení cesta. Její délka měla být 50 láter a hloubka 12 láter. V roce 1816 byla při délce 35 láter od ústí po čelbu ražba zastavena kvůli přebytku železa a nedostatku peněz.

 

 

Schlögel Stollen - südlich von Grosse Pinge Simon-Juda Zeche ist ein Komplex von Bergbausystem - Schlögel Zeche, Entwässerung bei Stollen Schlögel. Eingang zum Stollen ist auf der Ebene Halde Simon-Juda Zeche, zwischen Waldwegen. Über dem Eingang zum Stollen liegt alte Raaben Graben pinge und der Richtung daraus folgt Cajetan Zeche pinge eingezäunt. Stollen weiter geht über der Hirschweg der Richtung der Schlögel Zeche. Ihre Länge sollte 50 later und Tiefe 12 later.

 

 

Schlögel schaft - south of Big pinge down Simon-Juda is a complex system of mining Schlögel, drainage bei Schlögel schaft. Her entry lying at the mine heap-Simon Juda, between two forest ways. Above the entry, for the old forest way is Raaben Graben Rift and the direction it follows Cajetan Pit. Schaft continues under its own Schlögel Mine over forest road "Deer way". Its length should be 50 Later a depth of 12 Later. In 1816 was at a 35 Later from the entry excavation stopped due to excess iron ore and lack of money.

Stará důlní díla - Jeseníky jsou oblastí s rozsáhlými pozůstatky po těžebních nebo kutacích pracích. Po staletí se naši předkové snažili v této oblasti najít a využít přírodní surovinové zdroje, a proto se po celých Jeseníkách v chráněné krajinné oblasti i mimo ni nalézá mnoho otevřených starých důlních děl, které sice tvoří součást krajinného rázu tohoto pohoří, ale mohou současně bezprostředně ohrožovat životy, zdraví nebo majetek lidí. Ministerstvo životního prostředí – odbor ochrany horninového prostředí, zabezpečuje v nezbytně nutném rozsahu zajištění nebo likvidaci starých důlních děl a jejich následků, která ohrožují zákonem chráněný zájem. V místě, které navštívíte se nachází mnoho těchto hornických zátěží krajiny, které již byly likvidovány a zajištěny nebo které na to ještě čekají. Je opravdu namístě zdůraznit, že podzemí na Javorovém vrchu skrývá neobyčejné množství chodeb a vytěžených prostor, tzn. významných nepřirozených narušení skalního masívu, která mohou způsobit zřícení stropů a propadnutí horninového nadloží, a to samozřejmě i tam, kde dosud na povrchu nelze žádné významné projevy poddolování pozorovat. Návštěvy tohoto území mohou být proto spojeny s určitým nebezpečím a zejména nebezpečné by bylo pokoušet se vniknout do podzemních prostor z různých otvorů a propadlin, které se na povrchu terénu mohou objevit. 

 

 

Za slávou horního města Hankštejna

Hornická naučná stezka "Za slávou horního města Hankštejna" vznikl za finanční pomoci Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí

Kterou geostezku jste již vyzkoušli ?
a) Hankstein
  
 1055
b) Javorový vrch
  
 800