Geostezky Rýmařovsko - logo
Drobečková navigace

Úvodní strana > Javorový vrch > Zastávka 4

Zastávka 4

                           Jáma Alterkunstschacht

 Důl Simon-Juda – Nacházíme se u tří významných jam dolu Simon – Juda, ležících na ploše velkého odvalu propojených s podzemím. Levá, Gebrächen Schacht ústí v samostatné oplocené propadlině zajištěné mříží, v pravé dobývce pak vpředu ústí jáma Alter Kunstschacht a vzadu za ní úklonná, zčásti zasucená Urlehnschacht. V letech 1720-1730 patřil důl těžařstvu Kaspara Heinricha, na začátku 19. století pak J. a S. Raabovi, J. Ascherovi a F. Ruprechtovi. Pod důl byla ražena stará štola Simon-Juda, v roce 1787 vyzmáhaná a provozována pod vedením říšského místodržícího von Riedsheim a hamerního správce Petra Rössnera. Štola byla 84 láter dlouhá a 24 hluboká. Aby do ní mohly být přivedeny větry nutné k sázení ohněm, muselo se dovrchně vyrazit 11 láter a uskutečnit průlom do Gebrächen Schacht. Ražba přišla vrchnost na 5300 fr, těžaři se podíleli na průlomu 660 fr. Pod počvu štoly šla ještě chodba s otvírkou, roku 1815 již zatopena. Při průzkumných pracích v 50 letech byla znovu vyzmáhaná a po ukončení průzkumných prací bylo její ústí – viditelné pod cestou znepřístupněno zástřelem.

Simon - Juda Schacht - an dieser Platz finden drei großen Loch aus Simon-Juda Zeche. Die Gebrächen Schacht, Simon-Juda Alter Kunstschacht, und Schutt begraben Urlehnschacht. Alle drei Schächte liegen auf der Oberfläche und haben einen Direkten Verbindung zur Untertagebergwerk. Aus Gründen der Sicherheit, sind gesicheret mit Gitterrost und umzäunen. Unter die Grabe wurde alten Stollen Simon-Juda ausgegrabt, lange 84 later und tiefe 24 later .


Simon - Judah Pit - at this point there are three major pit mine Simon-Juda, Gebrächen Schacht, Simon and Jude Alter Kunstschacht and inclined partly buried Pit Urlehnschacht. All three are located on the surface of a large heap associated with the underground. They are secured by bars and fences. Under the old mine adit was excavated Simon-Juda, 84 Later long and 24 Later deep.

                      Zimující netopýři velcí

 

NPP štoly pod jelení cestou - leží na svazích Javorovem vrchu (něm. Urlich) a naleží do geomorfologického celku HrubýJesenik. Je na ploše lesniho oddělení114 a Moráveckého polesía patří do kvadratu 5969 českésitě pro mapovafauny. Lokalita je známa pod různými názvy - jako dřívější Chráněpřírodnívýtvor a současná NPP nese název “Štoly Pod Jelenícestou” a rozkládá se na ploše 84,1529 ha. Ve skutečnosti se jednáo tři opuštědůlnídíla, tvořící dva komplikované systémy štol, propojovacich šachet a prostorných síní různého stáři. Nejstarší částíje dolnísystém - etážovýdůl, který nese název Simon a Juda. V mladším, výše položeném systému se prolínajídůlnímíry dvou dolů – Hedwig a Rochus. 

 

Oba samostatné systémy komunikujís povrchem 3 hlavními vchody. Dva z nich vchod do dolního systému Simon - Juda a dolnívchod do horního systému Hedwig leží ve spodni části vylámane jámy, známé jako Grosse Pinge. Vchod do dolního systému leží při patě východnístěny, kdežto dolnívchod do horního systému je umístěn cca o 20 m výše asi 50 m na sever. Třetím vchodem je stropníokno v nejvýše položené části horního systému (Rochus) ústícído prostoru, otevírajíciho se na povrch těsně nad Jeleni cestou, asi 100 m od Grosse Pinge. Dolni systém zjevně komunikuje s povrchem dalšimi otvory, kterénejsou dosud prozkoumány a zmapovány. 

 

 

 

 

Za slávou horního města Hankštejna

Hornická naučná stezka "Za slávou horního města Hankštejna" vznikl za finanční pomoci Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí

Kterou geostezku jste již vyzkoušli ?
a) Hankstein
  
 1055
b) Javorový vrch
  
 800