Geostezky Rýmařovsko - logo
Drobečková navigace

Úvodní strana > Javorový vrch > Zastávka 3

Zastávka 3

 

Vytyčení důlních měr - Původní propůjčky malých důlních polí na Javorovém vrchu byly stanoveny již před rokem 1803. Jednalo se o malá důlní pole nejednotných rozměrů, postupně vykoupená od drobných těžařů a znovu vyměřená, současně se revidoval celý těžební revír. Nejdříve se zvažovalo, rozdělení do důlních měr 42 láter dlouhých a 7 láter širokých, které platily pro „vyšší kovy“, ale nakonec se důlní míry vyměřily podle Patentu o dolových měrách vydaného císařem Františkem II. dne 23. března 1805. Pojem důlní míra se v rakousko uherské monarchii používal do roku 1805 jako označení plochy propůjčky pro dobývání nerostu, od té doby až do vyhlášení československého horního zákona v roce 1957 se užíval název dolová míra. Velikost dolové míry byla 45 116 m2 o rozměrech 224 x 56 láter a označovala se tzv lochštajny (vyúčtovacími kameny dolových měr). O deset let později tak byly i na Javorovém vrchu dolové míry prodlouženy na 224 láter v délce a 56 láter ve směru rudních žil a propůjčky byly zapsány do knih horních substitucí. Po roce 1853 byly pak přepsány do horních knih. 

 

 

Aufbahrung Bergmaße - Bergfelder bis Jahr 1805 nicht hatten einzigen Flächen. Um vereinheitlichen ihren Flächen, dieses Bergwerke wurden von kleinen Bergleute gekauft und wieder bewertet und markierte Steine ​​- lochstein. Bergfelder wurden schließlich beurteilen durch die „Patent auf Minenfelder“ von Kaiser Franz II. im 23. März 1805 ausgestellt. Gemäß dieser Patentschrift haben den Bergmaße Dimension 224 x 56 later und war nummerierten lochsteinen markiert. Bergfelder wurden nach Jahr 1853 in die Oberen Bücher geschrieben.

 

 

Demarcation of mining rates - the minefield to 1805 year, did not have previously uniform dimensions. In order to consolidate their, the mines were purchased from small miners, re-assessed and marked by stones - lochstein. Were meted out according to the Act on mining fields, issued by Emperor Francis II. of 23 March 1805. According to him, the mines should span the entire mine measure the dimensions of 224 x 56 Later. Mine fields werw marked with numbered lochsteiny and after 1853 writted to the books of the Mine substitutions.

 

 

                                  Netopýr řásnatý

 

Roku 1641 dosáhly zásoby železa i se zásobami u dolů 5 632 1/2 hýlí rudy. Odhadovalo se, že během příštích 7 let se z těchto zásob mohlo vyrobit až 33.195 centýřů železa. Malá Morávka měla už v tu dobu spolu s Horními Životicemi a Vrbnem 6 dolů, v rámci těžby bylo zaměstnáno 9 důlních, 16 havířů a 10 pacholků. Ve dvou slévárnách a třech hamrech v Malé Morávce pak 6 hutních šafářů, 15 komorních kovářů, 5 zauhlovačů, 12 tavičů, 3 šlichaři a 2 hlídači. Uhlí, ruda a železo se vozily formou robot, vyrábělo se i litinové zboží – koule, granáty, kusy, moždíře, kotle, kamnové hrnce. V letech 1644-1649 byl provoz železáren zastaven kvůli okupaci Švédy, netěžilo se ani v dolech s vyjímkou dvou na Javorovém vrchu. Roku 1647 pak poničila zařízení hamrů švédská posádka z Rabštejna. Práce v hamrech v Malé Morávce a stejně postižených provozech v Břidličné byly obnoveny až roku 1650. Tři slévárny s pěti zkujňovacími výhněmi v Malé Morávce od 1. dubna do 11. listopadu 1651 vyprodukovaly přes 197 tun surového železa. Roku 1653 měly železárny horní a dolní slévárnu se třemi vysokými pecemi, hamry Janův, prostřední a horní s pěti zkujňovacími výhnemi, v provozech pracovalo celkem 43 lidí. Rozsah produkce zůstal nezměněn až do 80. let 17. století, ročně se mohlo vyprodukovat 168 tun tyčového železa a 240 tun surového železa na zkujňování.

 

 

 

 

Za slávou horního města Hankštejna

Hornická naučná stezka "Za slávou horního města Hankštejna" vznikl za finanční pomoci Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí

Kterou geostezku jste již vyzkoušli ?
a) Hankstein
  
 1036
b) Javorový vrch
  
 787