Geostezky Rýmařovsko - logo
Drobečková navigace

Úvodní strana > Javorový vrch > Zastávka 1

Zastávka 1

                                             Mihadlové čerpadlo

 

 

 

štola Wortgottes– Nacházíme se u druhé, 23 metrů hluboké větrací jámy štoly Wortgottes, nejdelší známé štoly na Javorovém vrchu. Její průběh lze dnes vysledovat pomocí dosud zachovalých světlíků. Původní štolu vyrazilo již koncem 18. století těžařstvo Kautzů, poslední dědic Anton Kautz se před rokem 1800 odstěhoval a důl prodal Franzi Heinrichovi, který však nestačil na jeho údržbu. V roce 1801 vykoupil chátrající důl za 100 Fr. řád německých rytířů, štola byla poté nově vystrojená a na první větrací jámě hloubky 10 m bylo instalováno mihadlové čerpadlo. Nejnadějnější a nejvýznamnější dílo Dolního Ulrychu bylo v roce 1813 představeno podnikovému jednateli c.k. Horní správy Josefu Reichelovi. Těžební jáma Wortgottes v té době dosáhla 50 m hloubky a přetnula starší kutací práce. V roce 1816 se zdejší těžaři dostali konfliktu s těžaři ze sousedního Bartoloměje, obě strany si dělali nároky na pomezní kvalitní šedou a modrou rudu. Spor byl vyřešen během ledna 1817 s tím, že každá ruda, těžená z Wortgottes přes Bartoloměje, bude těžařstvu odškodněna 1 zlatým a 30 krejcary za hýli. V roce 1822 byla propojena se Sarcanderem, hlubokým 20 metrů a dále s komplexem dolů Bartolomeus, Schirmigen a Martin. Celý tah tak dosáhl rozměrů 300 x 100 metrů. Celková délka štoly k hlavní jámě Wortgottes činila 323 láter (1 látro = 1,96 m)

  

 

 

Wortgottes Stollen - die erste Station unser Naturlehrpfad liegt bei das zweite Luftloch Wortgottes Stollen, die längste derjenigen auf Ulrichberg (500 m). Erbstollen Wortgottes, Wasser aus Stollen Bartholomeus, Sarcander und einige kleines weggeführen. Sie wurde am Ende des 18. Jh. abgeteuft. Im Jahre 1801 die Wortgottes Zeche Deutschen Orden gekauft, dann war es reparieren und wurde Wasserpumpe installiert. Die Luftloch ist 23 m tiefe und liegen auf dem Weg nach Klein Mohrau.

 

 

 

Wortgottes mineshaft - the first stop of our nature trails is located at the second ventilation pit Wortgottes mineshaft, which is the longest in the Maple hill (500 m).The mineshaft Diverting water from the mine´s Wortgottes, Bartolomeus, Sarcander and several smaller ones and was created in the late 18th century. In 1801 Wortgottes mine bought the Teutonic Knights, the mineshaft was repaired and has been installed water pump here. The pit was 23 meters deep and is located on the road to Malá Morávka.

Doklady o nejstarší těžbě železných rud v okolí obce Malá Morávka máme z období po roce 1250, kdy se zde těžilo na severním úbočí Solného vrchu. Jednalo se o tah v délce 250 m, se třemi identicky provedenými díly, tvořenými vždy dvěma komíny o průměru ústí asi 2,5 m. V hloubce 3 - 4 m se komíny spojovaly a dále bylo dílo raženo pod úhlem 45°. Nálezy strusky pak svědčí o tom, že zde byla vytěžená ruda I zpracovávána.První ikonografické doklady o těžbě a zpracování železných rud pocházejí až z druhé poloviny 16. století. Na mapě bruntálského panství z roku 1579 jsou na soutoku Moravice a Bělokamenného potoka zakresleny tři mlýny, zřejmě hamry, a východně od vesnice je označen Železný vrch (Eisenberg). Okolo roku 1572 pak přesunul Jan st. Bruntálský z Vrbna výrobu železa blíže ke zdrojům surovin k hřebeni Hrubého Jeseníku. Informace o těžbě železných rud, které nebyly regálním kovem se ale zachovaly jen zcela výjimečně, spíše máme zprávy týkající se jejich zpracování. Jsme tak zde stejně jako na jiných starých rudních revírech odkázáni pouze na terénní pozůstatky po těžbě. Charakter dochovaných dobývek, jam a profilů chodeb na Javorovém vrchu odpovídá většinou až těžbě z období 17-19. stol. 

Za slávou horního města Hankštejna

Hornická naučná stezka "Za slávou horního města Hankštejna" vznikl za finanční pomoci Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí

Kterou geostezku jste již vyzkoušli ?
a) Hankstein
  
 1055
b) Javorový vrch
  
 800