Geostezky Rýmařovsko - logo
Drobečková navigace

Úvodní strana > Hankstein > Zastávka 17

 XVII.Hornické symboly – Bohaté havířské tradice se po celá staletí protínaly životem havířských rodin, obcí a měst. Tradice hornictví nám připomínají i slavnostní hornické uniformy, hornické hole – švancary, hornický kahan, pozdrav Zdař Bůh, horničtí patroni, permoníci a celá řada písní a zvyklostí.

 

 XVII. Mining symbols – Rich mining traditions had for centuries influenced the lives of families, villages and towns. We are reminded of this tradition tradition by ceremonial mining uniforms, mining staffs (švancaras), miner’s lamps, “God be with you!” (Zdař Bůh) as a special form of greeting, miners’ patron saints, dwarfs and a large amount of songs and customs.  

 

 XVII. Bergmanns Symbole – Reiche Bergmanns-Traditionen begleiteten das Leben der bergmännischen Familien, Gemeinden und Städte ganze Jahrhunderte. Bergmanns-Traditionen wurden durch Feste, Uniformen, Bergmanns-Stöcke (sogenannte Švancary), die Bergmannslampe, den Gruß „Walt‘s Gott!“, Bergmanns-Patrone, Zwerge (der tschechische Ausdruck für Zwerg – permoník – kommt aus dem Deutschen „Bergmann“) und eine ganze Reihe von Liedern und Gebräuchen zum Ausdruck gebracht.

 

 

Svatá Barbora, patronka havířů.

 

Za slávou horního města Hankštejna

Hornická naučná stezka "Za slávou horního města Hankštejna" vznikl za finanční pomoci Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí

Kterou geostezku jste již vyzkoušli ?
a) Hankstein
  
 1055
b) Javorový vrch
  
 800