Geostezky Rýmařovsko - logo
Drobečková navigace

Úvodní strana > Hankstein > Zastávka 15

 XV. Skály & Pittewald - Doly v okolí tzv. Hornoměstské zatáčky východně od Skal (Hangenstein) byly zaznamenány již na historické mapě Moravy J.A.Komenského z roku 1624. Probíhala zde intenzivní těžba železných rud až do roku 1880. V prostoru zvaném Pittenwald probíhala intenzivní těžba až do roku 1880. Ložisko submarině-exhalačních železných rud jako součást tzv. příkontaktního pruhu železných rud typu Lahn-Dill devonského stáří mezi Rešovem a Edrovicemi, je sledovatelné v délce 900 m; příčnými poruchami je rozčleněno do tří segmentů. Ložisko má čočkovitý vývoj. Mocnost poloh dosahuje až 4m. 

 

 XV. Skály & Pittewald – The mines near the so-called Horní Město (Mining Town) Bend east from Skály (Rocks, Hangenstein) were recorded already on J. A. Comenius’ historical map of Moravia from 1624. An intense ore mining activity took place here until 1880. Bearing submarine-exhalation of iron ore as part of the contact strip when the iron ore of the Lahn-Dill Devonian between Rzeszow and Edrovicemi is traceable length of 900 m; transverse defects is divided into three segments. Bearing the lenticular development. Power positions of up to 4 meters.

 

 XV. Skály (Hangenstein) & Pittewald – Gruben in der Umgebung der sogenannten Bergstadt-Kurve östlich von Hangenstein sind schon auf der historischen Karte Mährens von J.A. Comenius aus dem Jahr 1624 verzeichnet. Bis 1880 erfolgte hier eine intensive Förderung. Bearing marina sub-Ausatmung von Eisenerz als Teil des Kontaktstreifens wenn das Eisenerz der Lahn-Dill Devon zwischen Rzeszow und Edrovicemi nachvollziehbar Länge von 900 m; Querfehler ist in drei Segmente unterteilt. Eingedenk der linsenförmigen Entwicklung. Machtpositionen von bis zu 4 Metern.

 

Hankštejn

 

Za slávou horního města Hankštejna

Hornická naučná stezka "Za slávou horního města Hankštejna" vznikl za finanční pomoci Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí

Kterou geostezku jste již vyzkoušli ?
a) Hankstein
  
 1036
b) Javorový vrch
  
 787