Geostezky Rýmařovsko - logo
Drobečková navigace

Úvodní strana > Hankstein > Zastávka 14


 XIV. Stříbrné hory – Najfunk - U Najfunku  (Stříbrných  Hor) se  zahloubily  dva výnosné   zlaté doly a nad nimi na temeni Steinhügelu (nyní Kamenné hory) otevřeli stříbrný  a  zlatý důl.  Další   ložisko vymýval ve  stejné oblasti Novopolský potok, na němž vznikly bohaté ryže. Podél toku se dodnes dochovaly na mnoha místech nápadně vysoké haldy přerýžovaného štěrčíku, po celé délce až do Podolského potoka nad Rýmařovem. V celém silně poddolovaném území se překrývají dúlní práce od 11 do 19 století.

 

 XIV. Stříbrné hory (Silver Mountains) – Najfunk – Near Najfunk (Stříbrné Hory), two lucrative gold mines were dug. In between these mines on the top of Steinhügel (now Kamenná hora, Stone Mountain) silver and gold mine was open. Another deposit was to be found in the Novopolský Stream, where prospecting activity brought ample findings of gold. Along the flow is still preserved in many places remarkably high heap of gravel, all the way to Podolsk stream over Rýmařov. Throughout strongly undermined the overlap of mining work 11 to 19 century.

 

 XIV.Silberberge & Najfunk – Bei den Najfunk (Silberbergen) gaben es zwei sehr einträgliche Gold-Gruben, und über ihnen, auf dem Scheitel des Steinhügels, wurden eine Silber- und eine Goldgrube eröffnet. Eine andere Lagestätte war der Novopolský-Bach, er ein ertragreiches Auswaschen von Gold ermöglichte. Entlang der Fluss wird noch an vielen Stellen erhalten bemerkenswert hohe Haufen von Kies, den ganzen Weg zu streamen über Rýmařov Podolsk. Während stark die Überlappung der Bergbau Arbeit 11 bis 19 Jahrhundert untergraben.

 

 

 

Rýžování zlata.

Za slávou horního města Hankštejna

Hornická naučná stezka "Za slávou horního města Hankštejna" vznikl za finanční pomoci Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí

Kterou geostezku jste již vyzkoušli ?
a) Hankstein
  
 1036
b) Javorový vrch
  
 787