Geostezky Rýmařovsko - logo
Drobečková navigace

Úvodní strana > Hankstein > Zastávka 13

 XIII. Ferdinandov & lesní hospodaření - Zástavní držitelé panství a sám majitel – zeměpán – se snažili upravit lesní hospodářství v souladu s potřebami  dolů a hutí a zabezpečit pro ně plynulé dodávky dřeva, neboť na nich záleželo udržování podniků v provozu. Podle horního řádu z roku 1542 měl horní rychtář s naddůlním dohlížet, aby lesy nebyly káceny, což by, jak se výslovně praví, mohlo v brzké době způsobit velké škody důlnímu podnikání.

 

 XIII. Ferdinandov & Forestry Managmenet – The landowner and his lien holders were trying to manage the forestry in accordance with the needs of mines and smelters and secure for them a steady supply of wood on which their operation was dependent. According to the 1542 Mining Regulation, the mining vogt together with the mining supervisor should secure that the forests were not cut down, because that could, as the Regulation explicitly states, soon cause great damage to the mining business.

 

 XIII. Ferdinandov & Waldwirtschaft – Die vorläufigen wie auch die dauerhaften Besitzer des Landes bemühten sich darum, die Waldwirtschaft an die Bedürfnisse des Bergbaus anzupassen und für stetige Holz-Lieferungen zu sorgen, weil diese wichtig zum Aufrechterhalten des Betriebs waren. Nach der Bergordnung aus dem Jahr 1542 sollte der Vogt mit dem Obersteiger darauf achten, dass die Wälder nicht unkontrolliert abgeholzt wurden, weil dies dem Bergbau-Unternehmen große Schäden verursachen konnte.

 

 

Dřevorubec.

Za slávou horního města Hankštejna

Hornická naučná stezka "Za slávou horního města Hankštejna" vznikl za finanční pomoci Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí

Kterou geostezku jste již vyzkoušli ?
a) Hankstein
  
 1055
b) Javorový vrch
  
 800