Geostezky Rýmařovsko - logo
Drobečková navigace

Úvodní strana > Hankstein > Zastávka 11

 XI. Jáma Jaromír & Komín K 2. - Roku 1955 byla zahájena etapa průzkumu důlními díly, aby bylo možno odebírat vzorky a detailně prostudovat složení a úložní a strukturní poměry jednotlivých ložiskových těles. Z hlavních otvírkových důlních děl jako první začalo hloubení průzkumné šachty Jaromír na severovýchodě ve svahu nad farou. Jáma Jaromír byla vyhloubena až na III. patro a dosáhla svislé délky 175 metrů. Byla z ní rozfárána tři půzkumná patra, vyraženo bylo celkem 2130 metrů chodeb a 1221 metrů komínů. Hornická činnost byla ukončena v květnu 1970.

 

 XI. The Jaromír Pit and the K 2 Chimney – In 1955, an exploration of mining works was launched in order to take samples and to study in detail the composition and deposit and structural conditions of the individual deposits. The exploratory Jaromír Shaft in the northeast slope above the parish was dug first. Jaromír pit was dug up to III. floor and reached a vertical length of 175 meters. She was a driven three exploratory floors, stamped, a total of 2,130 m and 1,221 m of tunnels chimneys. Mining activities were completed in May 1970.

 

 XI. Die Grube „Jaromír“ & Kamin K 2. – Im Jahr 1955 wurden Forschungen mit Hilfe von Berggeräten begonnen, um die Entnahme von Proben zu ermöglichen und die Struktur und die Lager- und Strukturverhältnisse detailliert zu studieren. Unter diesen Forschungsbergwerken wurde zuerst der Untersuchungsschacht Jaromír gegraben, der sich nordöstlich im  Abhang über dem Pfarrhaus befinde. Jaromír Grube wurde bis III gegraben. Boden und erreicht eine vertikale Länge von 175 Metern. Sie war ein angetriebenes drei explorative Etagen, gestempelt, insgesamt 2.130 m und 1.221 m von Tunneln Schornsteine. Bergbauaktivitäten wurden Mai 1970 abgeschlossen.

 

 

Jáma Jaromír

Za slávou horního města Hankštejna

Hornická naučná stezka "Za slávou horního města Hankštejna" vznikl za finanční pomoci Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí

Kterou geostezku jste již vyzkoušli ?
a) Hankstein
  
 1036
b) Javorový vrch
  
 787