Geostezky Rýmařovsko - logo
Drobečková navigace

Úvodní strana > Hankstein > Zastávka 10

 X. Štoly Bohaté štěstí, Starý a Mladý Šmechtl – První zmínky o dolech Bohaté štěstí, Starý a Mladý šmechtl jsou v souvislosti se zaváděním jáchymovského práva Petrem ze Žerotína již v roce 1515.   24.6.1528 vydává Petr ze Žerotína všeobecné horní svobody podle annaberského (jáchymovského) práva, které zajišťují výhody majiteli panství na úkor krále. Petr Žerotína proslul svými spory s ostatními těžaři.

 

 X. Bohaté štěstí (Rich Hapiness), Starý a Mladý Šmechtl (Young and Old Šmechtl) Shafts – The mines Bohaté štěstí and Starý a Mladý Šmechtl are first mentioned in the connection of introducing the Jáchymov Law by Petr from Žerotín in 1515. On June 24, 1528, Petr from Žerotín issued general mining rights modeled upon the Annaberg (Jáchymov) Law, providing the landowner with benefits at the king’s expense. Petr from Žerotín was famous for his disputes with other miners.

 

 X. Die Stollen „Bohaté štěstí“ (Reiches Glück), Starý (der Alte) und „Mladý Šmechtl“ (der junge Schmechtl) – Die ersten Erwähnungen der Stollen „Bohaté štěstí“ (Reiches Glück), Starý (der Alte) und „Mladý Šmechtl“ (der junge Schmechtl) haben wir im Zusammenhang mit der Einführung der Annaberger Bergordnung durch Peter von Žerotín schon im Jahr 1515. Am 24.06.1528 erlässt Peter von Žerotín allgemeine Bergfreiheiten nach der Annaberger Bergordnung, die den Eigentümer der Herrschaft gegenüber dem König bevorzugt. Peter von Žerotín wurde durch seine Streite mit anderen Bergmännern berühmt.

 

 

Za slávou horního města Hankštejna

Hornická naučná stezka "Za slávou horního města Hankštejna" vznikl za finanční pomoci Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí

Kterou geostezku jste již vyzkoušli ?
a) Hankstein
  
 1055
b) Javorový vrch
  
 800