Geostezky Rýmařovsko - logo
Drobečková navigace

Úvodní strana > Hankstein > Zastávka 9

 IX. Šachta – Nová jáma – Rok 1945 považujeme za počátek novodobé hornické činnosti v hornoměstském revíru. První léta míru v naší oblasti vedla opět k hledání nových či nevydobytých ložisek barevných kovů. Válka vyvolala jejich naprostý nedostatek. V roce 1954 tak započala nová etapa těžby v Hanštejnském revíru. Jako poslední důlní dílo v revíru, které se až do úrovně  III. patra v hloubce 147 metrů vyhloubilo v letech 1960-1962 byla šachta Nová jáma.

 


 IX. Shaft – New Pit – The year 1945 is considered to be the beginning of the new era of mining activity in the Horní Město (Mining Town) area. The first years of peace in our region lead to the renewal of search for new or unworked deposits of ferrous metals, as the war had caused their severe shortage. In 1954 and ushered in a new stage production in Hanštejnském district. The last work in the mining district, which is to level III. floor at a depth of 147 meters excavated in 1960-1962 was new shaft pit.

 

 

  IX. Der Schacht „Nová jáma“ (Neue Grube) – Das Jahr 1945 halten wir für den Anfang der modernen Baubergtätigkeit im Bergstadt-Revier. Die ersten Jahre des Friedens führten wieder zur Suche nach neuen oder nicht ganz aufgebrauchten Edelmetall-Lagerstätten, denn der Krieg hatte einen großen Mangel an Edelmetallen verursacht. In den Jahren 1954 und leitete eine neue Inszenierung in Hanštejnském Bezirk. Die letzten Arbeiten im Revier, die III-Ebene ist. Boden in einer Tiefe von 147 Meter in 1960 bis 1962 ausgegraben wurde, war neue Welle Grube.

 

Demontáž těžní věže Nové jámy.

Za slávou horního města Hankštejna

Hornická naučná stezka "Za slávou horního města Hankštejna" vznikl za finanční pomoci Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí

Kterou geostezku jste již vyzkoušli ?
a) Hankstein
  
 1055
b) Javorový vrch
  
 800