Geostezky Rýmařovsko - logo
Drobečková navigace

Úvodní strana > Hankstein > Zastávka 8

 VIII. Tis červený & Horní právo v Českých zemích – Tis je odedávna považován za dřevinu regenerace. Když hlavní kmen zestárne, obraší zakrátko mladými výhonky. Byl vysazovaný na hřbitovech neb se tradovalo, že jeho kořeny sahají až k ústům nebožtíků a napájejí je životem. Možná, že náš tis je jediný žijící pamětník skutečné slávy horního města Hankštejna a také doby doby, kdy vznikl první horní zákoník v Českých zemích.

 

 VIII. European Yew & Mining Law in the Czech Lands – The yew tree has always symbolized regeneration. When the main trunk grows old, young sprouts shoot from it. This tree was planted in cemeteries, because it was said that its roots reach to the mouths of the dead and feed them with life. Perhaps our thousand is the only living witness of the true glory of the upper Hankštejna and also the time period when the first mining code in the Czech lands.

 

 VIII. Europäische Eibe & Bergordnung in den tschechischen Ländern – Die Eibe wird seit jeher als Regenerations-Gehölz genutzt. Wenn der Hauptstamm alt wird, schlägt er bald mit jungen Trieben wieder aus. Die Eibe wurde auf Friedhöfen gepflanzt, weil überliefert ist, dass seine Wurzeln bis zu den Mündern der Verstorbenen reichen und diese mit Leben tränken. Vielleicht ist unsere tausend ist der einzige lebende Zeuge der wahren Herrlichkeit des oberen Hankštejna und auch die Zeit, wenn die erste Bergbau-Code in den böhmischen Ländern.

 

 

Ius regale montanorum („právo těžit horu“ či „právo horního regálu“).

 

Za slávou horního města Hankštejna

Hornická naučná stezka "Za slávou horního města Hankštejna" vznikl za finanční pomoci Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí

Kterou geostezku jste již vyzkoušli ?
a) Hankstein
  
 1055
b) Javorový vrch
  
 800