Geostezky Rýmařovsko - logo
Drobečková navigace

Úvodní strana > Hankstein > Zastávka 7

 VII. Hornický skanzen & Technika dolování –  Hornictví patří k činnostem, které okolní krajinu poznamenávají nejvíce, natrvalo a převážně negativně. Chceme však ukázat, že i takto změněná krajina může být pro návštěvníka zajímavá a atraktivní. Proto  na tomto místě v takové krajině budujeme „ Hornický skanzen“  s replikami důlních a těžních strojů, které byly v hankštejnském revíru užívány.

 

 VII. Mining museum and Technology – Mining belongs to activities that left the deepest mark on the surrounding landscape, a permanent and mostly negative one. However, we aim to show that to a visitor, a landscape changed in such a way can be interesting and attractive. That is why we are building here a “mining museum” containing replicas of mining machines that were used in the Hankštejn mining area.  

 VII. Bergbau-Freilichtmuseum & Förderungstechnik – Der Bergbau gehört zu den Tätigkeiten, die die umliegende Landschaft am meisten, dauerhaft und vor allem negativ beeinflussen. Doch möchten wir zeigen, dass auch eine so veränderte Landschaft für den Besucher interessant und attraktiv sein kann. Darum errichten wir auf an einem solchen Ort in einer solchen Landschaft ein Bergbau-Freilichtmuseum, das mit Repliken von Bergbau-Instrumente und Bergbau-Geräten ausgestattet wurde, die in unserem Hangstein-Revier benutzt wurden.

 

Žentour

Za slávou horního města Hankštejna

Hornická naučná stezka "Za slávou horního města Hankštejna" vznikl za finanční pomoci Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí

Kterou geostezku jste již vyzkoušli ?
a) Hankstein
  
 1036
b) Javorový vrch
  
 787