Geostezky Rýmařovsko - logo
Drobečková navigace

Úvodní strana > Hankstein > Zastávka 3

 III. Historie Hankštejna – Keltové byly první civilizace na území hanštejnských dolů, která používala a razila mince. Pro mincovnictví měly rozhodující význam dva drahé kovy - zlato a srtříbro. Zlato bylo rýžováno v povodí řeky Opavy, říčky Oskavy, Novopolského potoka a na toku řeky Moravice až po Břidličnou.  Nejstarší stopy po rýžování zlata v revíru jsou kladeny do období 100 před nl. Celková plocha ketských rýžovišť na celém našem území byla odhadována na 75 km2. Lze říci, že v tomto období byla vyrýžována většina z celé historické těžby rozsypového zlata na našem území. 

 


 III. Hankštejn History – Mining is one of the oldest forms of human activity. From the moment 600,000 years ago, when the prehistoric people produced their first stone tools, there has been a sustained interest in natural resources. At first they were interested in easily workable rocks and collected their materials mainly on gravel plains and terraces in the basins of rivers and streams. After the people had collected all they could in the vicinity, these materials had to be released from the parent rock by mining activities. Thus first quarry pits were made in flat terrain and wall quarries and short adits were dug in slopes.

 

 III. Geschichte der Stadt Hangstein – Der Bergbau gehört zu den ältesten Formen menschlicher Tätigkeit. Von dem Augenblick an, in dem die vorgeschichtlichen Menschen vor 600 000 oder noch mehr Jahren die ersten Steingeräte hergestellten, begann ihr dauerhaftes Interesse an den Naturressourcen. Zuerst interessierten sie sich für leicht bearbeitbare Gesteine. Die Hauptressourcen dafür sammelten sie auf den Schotterebenen und Terrassen in den Einzugsgebieten der Flüsse und Bäche. Nach der Aufsammlung in nächster Umgebung war es nötig, die Gesteine durch Bergbauaktivität aus dem Ausgangsgestein herauszulösen. Und so entstanden in einem plattenförmigen Terrain die ersten Gruben, an den Abhängen Wand-Brüche und erste kurze Stollen.

 

 Rýžovnické kopečky na novopolském potoce

Za slávou horního města Hankštejna

Hornická naučná stezka "Za slávou horního města Hankštejna" vznikl za finanční pomoci Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí

Kterou geostezku jste již vyzkoušli ?
a) Hankstein
  
 1036
b) Javorový vrch
  
 787